Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.goedmetaal.nl) ) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Peters Constructie Velden B.V. Velden streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Peters Constructie Velden B.V. Velden  niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Peters Constructie Velden B.V. Velden aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Peters Constructie Velden B.V. Velden en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Peters Constructie Velden B.V. Velden garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Peters Constructie Velden B.V. Veldente corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Peters Constructie Velden B.V. Velden heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Peters Constructie Velden B.V. Velden aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Peters Constructie Velden B.V. Velden zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Peters Constructie Velden B.V. Velden daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Bezorging op de waddeneilanden

Voor concumenten die woonachtig zijn op de Waddeneilanden rekent Peters Constructie Velden B.V. extra bezorgkosten bovenop de reguliere verzendkosten. Deze extra bezorgkosten worden na de (online) bestelling, middels een betaallink aangeboden. Zie ook Bezorgen en Afhalen.